Ιταλία Όλες οι τρέχουσες δημοπρασίες, προσφορές και άμεσες πωλήσεις αυτοκινήτων σε Ιταλία για εμπόρους και αντιπροσώπους αυτοκινήτων

2 Διαθέσιμες πωλήσεις

Πλειοδότης

36

Ανοιχτή

Λήξη: 30 Ιαν 2023 11h30

1 ημέρες 15 ώρες 57 λεπτά

ALD Carmarket è l’unico canale web di vendita riservato ai professionisti del settore, NON PROPONIAMO VENDITE DIRETTE

Δημοπρασία

59

Ανοιχτή

Λήξη: 30 Ιαν 2023 12h00

1 ημέρες 16 ώρες 27 λεπτά

ALD Carmarket è l’unico canale web di vendita riservato ai professionisti del settore, NON PROPONIAMO VENDITE DIRETTE