Τύπος πωλήσεων

Δημοπρασία

20 Πωλήσεις

Δείτε τις πωλήσεις

Πλειοδότης

19 Πωλήσεις

Δείτε τις πωλήσεις

Σταθερές τιμές πώλησης

4 Πωλήσεις

Δείτε τις πωλήσεις