ALD Automotive ve Gizlilik

 

ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. operasyonel araç kiralama, filo yönetimi ve yeniden pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere ulaşım hizmetleri sağlayıcısıdır. Bu gizlilik politikası aldcarmarket.com ("siz") kullanıcılarımızın kişisel verilerine ilişkin uygulamalarımızı açıklamaktadır.

Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bu nedenle kişisel verilerinizi Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), veri gizliliği, kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte olan diğer yasa, yönetmelikler ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işliyoruz.

1. Genel İlkeler

ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. kişisel bilgilerinizin gizliliğine ilişkin endişelerinizi anlamaktadır. Aşağıda bu bilgileri nasıl elde ettiğimizi ve kullandığımızı açıklıyor ve haklarınızı özetliyoruz. Sürecin mümkün olduğunca adil, şeffaf ve güvenli olması için lütfen bunu dikkatlice okuyun.

Aşağıdaki ilkeler, kişisel bilgilerinizin işlenmesinde esas olarak gözetilmektedir:

 

 

 

2. Hakkımızda

ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. veri sorumlusudur.

İletişim bilgilerimiz:

Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sok. No:1/3 Kavacık Ticaret Merkezi B Blok 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

E-mail : aldcarmarket.tr@aldautomotive.com

Veri koruma görevlimize şu adresten ulaşabilirsiniz : kvkk.tr@aldautomotive.com

 

3. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız ve hangi kişisel verilerin kullanıldığı

İŞLEME

YASAL DAYANAK

İLGİLİ VERİ SAHİPLERİ

TOPLANAN VERİLER

Bir satış sözleşmesi yapmak için müşterinin değerlendirilmesi ve tanımlanması

Sözleşme

Yasal temsilciler

Yasal temsilcinin kimlik belgesi; KBIS sertifikası

Otomobil satıcıları ve tüccarları arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkinin yönetimi (B2B)

Sözleşme

Yasal temsilciler

Soyadı; adı; pozisyonu; e-posta adresi; telefon ve cep telefonu numarası

 Kimlik Kartı şirket temsilcisi çalışanı ve/veya kimlik şirketi temsilcisi; İmzalı vekaletname; Ticaret odası belgesi; Vergi kimlik belgesi; Banka hesap bilgileri

Sözleşme ilişkisinin yönetimi perakende (B2C ve küçük B2B)

Sözleşme

Bireyler küçük şi̇rketler i̇çi̇n yasal temsi̇lci̇ler

Bireyler: Nüfus cüzdanı ve adres belgesi, ehliyet ve sosyal güvenlik numarası/vergi kimlik numarası; e-posta adresi; telefon ve cep telefonu numarası

Şirketler : Kbis Özü

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele

Yasal Yükümlülük

Yasal temsilciler; Şirket üyeleri; nihai yararlanıcı; bireysel müşteriler

İsim; Yasal temsilcilerin ilk adı; Kimlik belgesi; KBIS sertifikası

  • Tam ad (verilen adlar ve soyadı);
  • - Cinsiyet;
  • - Görev unvanı;
  • - Doğum tarihi
  • - Tam ikamet adresi;
  • Tarama sonuçları

İŞLEME

YASAL DAYANAK

İLGİLİ VERİ SAHİPLERİ

TOPLANAN VERİLER

Pazarlama veya tanıtım faaliyetleri; Haber bültenleri, anketler veya memnuniyet anketleri gönderme

Rıza

Müşteriler

Tüccarlar

İsim; Ad; Posta adresi; E-posta adresi; Telefon numarası

Teslim Alma Hizmetleri

Sözleşme

Sürücüler

Sürücünün adı; sürücünün teslim alma adresinin adresi ve posta kodu; sürücünün telefon numarası; sürücünün e-posta adresi

Sürücünün Aracı teslim etmesi

Sözleşme

Sürücüler

Sürücünün adı; Sürücünün telefon numarası; Sürücünün e-posta adresi

Açık artırma platformu üzerinden tüccarlara (tüzel kişilere veya şirketlere) satış

Rıza

İşletmeleri adına hareket eden gerçek kişi; gerçek nihai yararlanıcılar; Direktör(ler) ve varsa Karşı Taraf Temsilcileri

Tam ad (verilen adlar ve soyad); Cinsiyet ; İkamet edilen özel adres ; Doğum tarihi ; Kimlik numarası ; Tarama sonuçları / Direktör(ler) ve karşı taraf Temsilcileri için : Tam ad (verilen adlar ve soyad); Cinsiyet ; Görev unvanı ; Doğum tarihi ; Tam ikamet adresi

Araç İadesi

Yasal yükümlülük

sürücüler

Araç; aracın belgeleri

Fiyat belirleme

Meşru menfaat

garajdaki irtibat kişisi

İsim; Profesyonel telefon numarası; Profesyonel e-posta adresi

Aracın yenilenmesi

Sözleşme

sürücüler

araçta bulunan kişisel verilerin silinmesi

Perakende (B2C ve küçük B2B)

Sözleşme

kişiler, küçük şirketler

Bireyler : Nüfus cüzdanı ve adres belgesi, ehliyet ve vergi numarası/vergi kimlik numarası Şirketler : Kbis Ekstresi

 

 

4. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz

Kişisel veriler, ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. tarafından, toplandıkları sırada veri işlemenin amacını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca aktif bir tabanda tutulur.

Bu nedenle, saklama süresi başlangıçta ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. tarafından her bir bireysel kiralama sözleşmesinin yürütülmesi için gerekli operasyonel ihtiyaçlara göre ve yerel Veri koruma otoritesinin tavsiyeleri dikkate alınarak belirlenir.

Ancak, hukuki ve düzenleyici metinlerden kaynaklanan belirli daha uzun saklama süreleri olabilir. Bazı yasalar ayrıca kişisel veri içeren belgelerin/bilgilerin kanıt amacıyla veya olası bir dava beklentisiyle söz konusu dava zaman aşımına uğrayana kadar belirli bir süre boyunca saklanmasını gerektirmektedir. Örneğin, ticari konularda hesap verebilirlik belgeleri için, özel zamanaşımına tabi değillerse, yükümlülükler genel ilkeler uyarınca beş yıl ile zaman aşımına uğrar.  Bu nedenle ALD, belirli kişisel verileri, artık kullanmasa bile, kira sözleşmelerinin imzalanmasından sonra da ara arşivler şeklinde saklamakla yükümlüdür.

Bu sürelerin sonunda kişisel veriler:

5. ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabilir  

Prensip olarak, verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Ancak, satış sözleşmesinin ifası kapsamında KVKK'nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, KYC sürecini kolaylaştırmak amacıyla şirket bilgilerini ve kişisel verileri ALD'nin iştirakleri / SG Grubu ile gerekli olduğu ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olarak paylaşabiliriz.

 

6. Kişisel verilerin AEA dışına aktarılması

Genel olarak, tüm ALD veritabanları Avrupa Birliği içinde yer almaktadır. Ancak ALD, kişisel verilerinizi Avrupa'dan Avrupa Ekonomik Alanı içindeki veya dışındaki ülkelere aktarabilir. AEA dışındaki ülkeler, AEA'da mevcut olanla aynı düzeyde koruma sağlamayabilir. Kişisel verilerinizi AEA dışına aktarırsak, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak yeterli düzeyde koruma sağlandığından emin olacağız. Bu nedenle ALD, kişisel verilerinizi Avrupa dışına aktarmadan önce bir Standart Sözleşme Maddeleri (SCC) uyguladığından emin olacaktır. Bu, Hindistan'da bulunan destek ekibimiz için geçerlidir (SGGSC).

ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş., kişisel verileri kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak, dış kaynak kullanımı da dahil olmak üzere yurt dışında (Türkiye dışında) bulunan üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Ticari faaliyetlerimizi en verimli şekilde yürütebilmek için gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmaktayız.

 

KVKK'nın 9. maddesi uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için kural olarak veri sahiplerinin açık rızasını aramaktayız. Ancak KVKK m. 9  uyarınca düzenlenen şartlardan birinin varlığı halinde KVKK md. m. 5/2 ve m. 6/3'te düzenlenen hallerden birinin varlığı ve eğer,

 

  1. Yeterli korumanın mevcut olması
  2. Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Kurulun izninin bulunması,

 

Kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkedeki veri sahibinin açık rızası aranmaksızın aktarımın yapılabilmesi mümkündür.

 

 

7. Haklarınız

GDPR, kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen veri sahiplerini korumak amacıyla haklar getirmiştir. Söz konusu haklar aşağıdaki gibidir :

Veri sahibi hakkı

Hakkın tanımı

GDPR Madde

Erişim hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi ve söz konusu kişisel verilerin bir kopyasını edinebilirsiniz.

Madde 15

Düzeltme hakkı

Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüzde, söz konusu kişisel verilerin uygun şekilde değiştirilmesini talep edebilirsiniz

Madde 16

Silme hakkı (unutulma hakkı)

Yasaların izin verdiği ölçüde kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz

Madde 17

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel bilgilerinizin kullanımının kısıtlanmasını talep edebilirsiniz

Madde 18

Veri taşınabilirliği hakkı

Yasal olarak uygulanabilir olduğu durumlarda, bize sağladığınız kişisel verilerin size anlaşılır bir biçimde iade edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Madde 20

İtiraz hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Madde 21

 

8. Güvenlik ve veri depolama

ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. verilerinizi aşağıdakiler de dahil olmak üzere teknik ve kurumsal güvenlik önlemleriyle korur:

- Güncel politikalar ve çalışma talimatları ve bunlara uyumun düzenli olarak kontrol edilmesi;

- Görev ve rollerin ayrılması, böylece çalışanlarımızın kişisel verilerinize yalnızca işlevleri ve rolleri için gerekli olması durumunda erişebilmeleri;

- Çalışanlarımızın ilgili kurallar, konular ve riskler hakkında etkili bir şekilde eğitilmesi;

- Kişisel verilerinizi işlediğimiz tesislerin fiziksel güvenliği (örn. erişim kontrolü ve video gözetim kameraları);

- Çok sayıda BT güvenlik önlemi (güvenli sunucular, güvenlik duvarları ve şifreleme).

 

Bilgilerinize yalnızca şirketimiz içinde bilmesi gereken ekipler ve çalışanlar erişebilir. ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. olarak şirketimiz içinde yönetim hak ve politikalarını uyguladığımızdan emin olur, çalışanlarımızın, danışmanlarımızın ve hizmet sağlayıcılarımızın dosyalarınızı gizli tutmalarını sağlamak için tüm önlemleri alırız.

 

9. Çerez Politikası & Web Siteleri

ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş., kullanıcının tarama deneyimini iyileştirmek için çerezler aracılığıyla veri toplayabilir. Çerezler, diğer izleyicilerin yanı sıra, zamandan tasarruf etmek, oturum açmayı sağlamak, sahtekarlıkla mücadele etmek, web sitesinin ve kiralayan tarafından sağlanan hizmetlerin performansını analiz etmek ve ziyaret istatistiklerini derlemek için tercihleri ve ayarları saklamak için kullanılır. Çerezlerin web sitemizin ve uygulamamızın işleyişi için gerekli olmadığı durumlarda izninize tabi olarak çerezler aracılığıyla veri işlemekteyiz.

Mobil uygulamamızı kullanıyorsanız, gerektiğinde izninize tabi olarak GPS konumunuzu toplayabiliriz. Ayrıca uygulamayı ne sıklıkla kullandığınıza ve nereden indirdiğinize de bakabiliriz.

 

Daha fazla ayrıntı için bu bağlantıyı takip ederek Çerez politikamıza başvurabilirsiniz:

https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy/

 

10. Bu Gizlilik Politikasının Güncellenmesi

Yeni düzenlemelere uyum sağlamak için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak değiştirebiliriz, bu nedenle lütfen düzenli olarak gözden geçirin. Bu Gizlilik Politikasını değiştirmemiz halinde, web sitemizin ana sayfasında bir bildirim yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz. Bu Bildirim en son 15 Nisan 2022 tarihinde değiştirilmiştir.

11. Bize nasıl ulaşabilirsiniz

Herhangi bir zamanda 10. maddede belirtilen hakları kullanmak için lütfen bize aşağıdaki ALD OTOMOTİV TURİZM TİCARET A.Ş. adresine bir mektup veya e-posta gönderin, kvk.tr@aldautomotive.com adresinden yerel ALD Veri Koruma Görevlinizle iletişime geçin, talebinizi yerine getireceğiz.