ALD Automotive i privatnost

 

ALD Srbija je pružalac usluga mobilnosti, uključujući operativni lizing vozila, upravljanje voznim parkom i prodaje polovnih vozila. Ova politika privatnosti objašnjava neše upravljanje u vezi sa ličnim podacima korisnika našeg aldcarmarket.com ("Vas").

Poštujemo vašu privatnost i stoga obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (“GDPR”), drugim važećim zakonima i propisima iz oblasti privatnosti podataka, zaštite ličnih podataka i ovom Politikom privatnosti.

1. Opšta načela

ALD Srbija razume vašu zabrinutost u pogledu poverljivosti vaših ličnih podataka. U nastavku opisujemo kako prikupljamo i koristimo te podatke i navodimo vaša prava. Molimo vas da ovo pažljivo pročitate kako bi proces bio što pravičniji, transparentniji i sigurniji.

Sledeća načela su ključna u načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke:

 

 

 

2. O nama

ALD Srbija je kontrolor vaših ličnih podataka.

Naši podaci za kontakt:

Bulevar Zorana Đinđića 48B, 11070 Beograd

E-mail : goran.lazarov@aldautomotive.com

Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem: quality.rs@aldautomotive.com

 

3. Kako koristimo vaše lične podatke i koji lični podaci se koriste

OBRADA

PRAVNI OSNOV

SUBJEKTI PODATAKA

PRIKUPLjENI PODACI

Procena i identifikacija kupaca radi zaključivanja kupoprodajnog ugovora

Ugovor

Zakonski zastupnici

Identifikacioni document zakonskog zastupnika; KBIS certificate

Upravljanje ugovornim odnosom dilera automobila i trgovaca (B2B)

Ugovor

Zakonski zastupnici

Prezime; ime; pozicija; e-mail adresa; broj telefona
 lična karta zaposlenog predstavnika kompanije; Punomoćje sa potpisom ; dokaz o registraciji kompanije ; dokaz o porskoj identifikaciji ;detalji bankobnoh računa

Upravljanje maloprodajnim ugovornim odnosom (B2C and small B2B)

Ugovor

Fizička lica
zakonski zastupnici za male kompanije

Fizička lica : Lična karta; vozačka dozvola; JMBG/PIB; e-mail adresa; broj telefona

Kompanije : ekstrakt iz APR-a

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma 

Ugovor

Zakonski zapisnici; Članovi ompanije; UBO; Individualni kupci

Ime; Ime zakonskog zastupnika; Identifikaciojni document; Izvod iz APR-a
• Puno ime (ime i prezime)
• Pol;
• Naziv funkcije;
• Datum rođenja;
• Kompletna adresa stanovanja ;
Skrining rezultati

OBRADA

PRAVNI OSNOV

SUBJEKTI PODATAKA

PRIKUPLjENI PODACI

Marketinške ili promotivne aktivnosti; Slanje biletena, anketa ili upitnika o zadovoljstvu

Saglasnot

Klijenti
Trgovci

Ime; Prezime; Poštanski broj; E-mail address; Broj telefona

Usluge prevoza

Ugovor

Vozači

Ime vozača ; Adresa i poštanski broj vozača ; Broj telefona vozača ; email adresa vozača

Primopredaja vozila od strane vozača

Ugovor

Vozači

Ime vozača; Broj telefona vozača ; Email adresa vozača

Prodaja putem aukcijske platvorme trgovcima (t.j. pravnim licima ili kompanijama)

Saglasnost

Fizičko lice koje zastupa svoje poslovanje; (pseudo-) UBO(i) ; Direktor(i) i, ako je primenljivo, Predstavnici druge strane

Puno ime (ime i prezime); Pol; Afresa stanovanja; Datum rođenja; Matični broj; Rezultati skrininga / za direktore i predstavnike druge strane : Puno ime  (ime i prezime); Pol ; Naziv funkcije ; Datum rođenja ; Adresa stanovanja

Vraćanje vozila

Zakonska obaveza

Vozači

Vozilo ; dokumenti od vozila

Određivanje cene

Legitimni interes

Osoba za kontakt u skladištu

Ime ; Broj telefona; Email adresa

Obnova vozila

Ugovor

vozači

Brisanje ličnih podataka koji se nalaze u vozilu

Maloprodaja (B2C i small B2B)

Ugovor

Fizičk ica, male kompanije

Fizička lica : Lična kart ai dokaz o adresi, vozačka dozvola i poreski broj/poreski identifiacioni broj  Kompanije : Izvod iz APR-a

 

 

4. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Lične podatke čuva ALD Srbija, u aktivnoj bazi, onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje cilja kojem se teži u trenutku njihovog prikupljanja.

Period čuvanja stoga prvobitno postavlja ALD Srbija u skladu sa operativnim potrebama neophodnim za izvršenje svakog pojedinačnog ugovora o zakupu uzimajući u obzir sve preporuke lokalnog organa za zaštitu podataka.

Međutim, određeni duži periodi zadržavanja mogu biti rezultat zakonskih i regulatornih tekstova. Neki zakoni takođe zahtevaju da se dokumenti/informacije koje sadrže lične podatke čuvaju u određenom vremenskom period u svrhu dokazivanja ili u očekivanju mogućeg sudskog spora do zastarelosti radnje o kojoj je reč. Na primer, kada su u pitanju komercijalni poslovi za dokumenta o odgovornosti, obaveze su u načelu propisane na pet godina ako za njih ne važe posebni propisi.  ALD je stoga u obavezi da čuva određene lične podatke i mimo trajanja ugovora o zakupu, iako više nema nikakve koristi, u obliku takozvanih međuarhiva.

Na kraju ovih perioda, lični podaci su:

 

 

5. Sa kim ALD Srbija može da deli vaše podatke

U principu, ne delimo vaše podatke sa trećim licima. Međutim, kao deo izvršenja kupoprodajnog ugovora, možemo da delimo informacije o kompaniji i lične podatke sa ALD-ovim filijalama/ SG Grupom kako bismo pojednostavili KYC proces.

 

6. Izvoz ličnih podataka izvan EEA

Generalno, sve ALD baze podataka se nalaze unutar Evropske unije. Međutim, ALD može preneti vaše podatke iz Evrope u zemlje unutar ili van Evropskog ekonomskog prostora. Zemlje izvan EEA možda neće pružiti isti nivo zaštite kao što je dostupno u EEA. Ako prenesemo vaše lične podatke izvan EEA, obezbedićemo da postoji odgovarajući nivo zaštite u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Dakle, ALD će se pre prenosa vaših ličnih podataka izvan Evrope pobrinuti da primeni Standadne Ugovorne Klauzule (SCC). Ovo se odnosi na naš tim za podršku sa sedištem u Indiji (SGGSC).

 

7. Vaša prava

U cilju zaštite subjekata na koje se odnosi obrada ličnih podataka, ZZPL ima implementirana parava. U pitanju su sledeća prava:

Pravo subjekta

Opis prava

Član ZZPL

Pravo pristupa

Možete dobiti informacije koje se odnose na obradu vaših ličnih podataka, kao i kopiju tih ličnih podataka

Član 23

Pravo na ispravku

Kada smatrate da su vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, možete zahtevati da se takvi lični podaci u skladu sa tim izmene

Član 16

Pravo na brisanje (parvo na zaborav)

Možete zahtevati brisanje vaših ličnih podataka, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom

Član 17

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti ograničenje upotrebe vaših ličnih podataka

Član 18

Pravo na prenosivost podataka

Tamo gde je to zakonski primenljivo, imate pravo da vam lični podaci koje ste nam dali budu vraćeni u razumljivom formatu

Član 20

Pravo na prigovor

Možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka, na osnovu razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

Član 21

 

8. Sigurnost i skladištenje podataka

ALD Srbija štiti vaše podatke kroz tehničke i organizacione bezbednosne mere, uključujući :

- Ažurne politike i uputstva za rad i redovna provera usklađenosti;

- Podela dužnosti i uloga, tako da naši zaposleni imaju pristup vašim podacima samo ako je to neophodno za njihovu funkciju i ulogu;

- Efikasna obuka naših zaposlenih o pravilima, pitanjima i uključenim ;

- Fizičko obezbeđenje prostorija u Kojima obrađujemo vaše lične podatke (npr. kontrola pristupa i kamere za video nadzor);

- Brojne IT bezbednosne mere(bezbedni server, zaštitni zidovi i enkripcija).

 

Samo oni timovi i zaposleni koji moraju da znaju vaše podatke u našoj kompaniji mogu da im pristupe.ALD Srbija void računa o primeni administrativnih prava i politika unutar naše kompanije, i preduzimamo sve mere da obezbedimo da zaposleni, savetnici i pružaoci usluga čuvaju vaše fajlove u tajnosti.

 

9. Politika kolačića i Veb stranice

ALD Srbija može prikupljati podatke putem kolačića kako bi poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići se koriste, između ostalog, za čuvanje preferencija i podešavanja u cilju uštede vremena, omogućavanje prijavljivanja, borbe protiv prevara, analize učinka veb stranice i usluga koje pruža iznajmljivač i sastavljanja statistike poseta.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju, možemo da prikupimo vašu GPS lokaciju, uz vašu saglasnost kada je potrebno. Takođe bismo mogli da pogledamo koliko često koristite aplikaciju i gde ste je preuzeli.

Za više detalja možete pogledati našu politiku kolačića prateći ovaj link:

https://www.aldcarmarket.com/cookiepolicy/

 

10. Ažuriranje ove Politike Privatnosti

Možemo periodično menjati ovu Politiku Privatnosti kako bi bila u skladu sa novim propisima, pa vas molimo da je redovno pregledate. Ako promenimo ovu Politiku privatnosti, obavestićemo vas putem obaveštenja na početnoj stranici naše veb stranice. Ovo obaveštenje je poslednji put izmenjeno 15. Aprila 2022.

11. How to contact us

Da bi ste ostvarili prava u članu 10 u bilo kom trenutku, pošaljite nam pismo ili e-mail na sledeću adresu ALD Srbija, adresa: Bulevar Zorana Đinđića 48b, Beograd ili kontaktirajte svog lokalnog službenika ALD-a za zaštitu podataka putem quality.rs@aldautomotive.com , i mi ćemo obraditi vaš zahtev.